Vzhledem k tomu, že se po letech příprav blíži okamžik O, nebo spíš S - STAVBA, oprašujeme studii přestavby, která byla v roce 2008 představena na veřejné prezentaci ve Slavonicích a Praze. Prezentace k nahlédnutí je zde.

V roce 2009 získali architekti studie (OV Architekti) ocenění Hlávkovy Nadace, v tomtéž roce stavební povolení. V roce 2010 napodruhé, uspěl majitel-investor Slavonická renesanční, o.p.s. ve výzvě o dotace EU (7osa Operačního programu životní prostředí). V letech 2010 - 2012 probíhaly přípravné práce. Stavba by měla proběhnout od června 2012 do října 2013.