Projekt přestavby bývalého kina – německého spolkového domu – ve Slavonicích, který byl v roce 2010 vybrán MŽP k podpoře ze zdrojů EU (celkové náklady projektu 57mil Kč), se po roce zdržování rozjíždí! Stavba se rozběhne v červnu a dokončena by měla být v říjnu 2013. 26. a 27. května 2012 Vás zveme na rozlučku se starým domem. V sobotu 26.5. budou na programu – výstava, prezentace - archivní fotografie a dokumenty (co jsme našli a zažili) povídání o budoucím domě, promítání, opékání, ochutnávky vín, atp. V neděli 27.5. i se rozloučíme hudbou - koncerty Andrea Rottin (Italie), „How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?"(Italie) a Arabrot (Norsko).