V klubovně RC ZDROJ Slavonice v novém zázemí Spolkového domu nabízíme pravidelné programy: 

Každé pondělí od 15 hodin „Výtvarky pro ručičky“ – nové výtvarné techniky spojené s volnou hernou. Program je určený pro rodiče s dětmi do 6 let. Vybíráme příspěvek na výtvarné potřeby ve výši 20,-Kč/1 návštěva.

Každou středu od 15-18 hodin volnočasový klub – určeno pro školní děti. Na programu deskové hry, fotbálek, volný přístup k internetu. Vstup volný.

Každý čtvrtek od 15 hodin „Kouzelná zahrada“ – během podzimu začneme společně utvářet prostor před novým Spolkovým domem - u potoka a ve dvoře. Zasadíme bylinky, vyrobíme hmyzí hotel, dovíme se nové věci o přírodní zahradě a životě jejich obyvatel. Program je určený pro rodiče s dětmi do 6 let. Vybíráme příspěvek ve výši 20,-Kč/1 návštěva.

Každý pátek od 15-18 hodin volnočasový klub – určeno pro školní děti. Na programu deskové hry, fotbálek, volný přístup k internetu. Vstup volný.

Těšíme se na setkání! 

Kontaktní osoba paní Jiřina Marková, mobil 602 571 123.